Хэрэглэгчийн мэдээлэл

Nyamgerel Dovdon

Ажилладаг: Эрдэнэт үйлдвэр ХХК , судлаач инженерЗурвас бичих
Спонсор